Polski Biznes

AS PPH PRODUCENT ODWODNIEŃ LINIOWYCH

05-500 Piaseczno ul. Urbanistów 1

tel.: 22 737 05 22/23, 22 750 29 00; 602 392 652

fax: 22 737 05 22/23


rok założenia firmy: 1982

PLEN

NIP: 123-001-61-17

Certyfikaty: Deklaracja Zgodności
Certyfikat ISO 9001:2008
EUROCERTYFIAKT 2010, ZNAK CE

Nagrody:
Przedsiębiorstwo Fair Play 2010, Europrodukt 2011, Złoty Instalator 2011, nominacja do "TERAZ POLSKA

Znaki:
znak CE,Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0786/01/2011.Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005

Obszar działalności firmy:
Polska


SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS
ODWODNIENIA LINIOWE AS
SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS
ODWODNIENIA LINIOWE AS-100 SPADKOWE
SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS
ODWODNIENIA LINIOWE AS-100 BEZ SPADKU
SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS
ODWODNIENIA LINIOWE AS-A100
SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS
ODWODNIENIA LINIOWE AS-150
SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS
ODWODNIENIA LINIOWE AS-200


SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS

Elementy systemu AS są powszechnie stosowane w budownictwie do liniowego odwadniania nawierzchni dróg, parkingów, garaży podziemnych i piętrowych, stacji paliw, myjni, placów itp. Korytka AS są sprzymierzeńcem środowiska naturalnego, chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. W porównaniu z tradycyjnym - punktowym sposobem odwadniania terenu system AS posiada wiele zalet jak: większa efektywność hydrauliczna, obniżenie kosztów uzbrojenia terenu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz podniesienie walorów estetycznych.
Systemy AS wyposażone są w : elementy ze spadkiem wewnętrznym lub kaskady, studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, osadniki, dekle z króćcem lub dekle zaślepiające. Istnieje możliwość łączenia elementów pod kątem a oznakowanie i numeracja umożliwia ich montaż w odpowiednie podsystemy.
Ruszty żeliwne występują w klasach obciążeń: B-125 kN, C-250 kN, D-400 oraz w E-600 kN. Ruszty mocowane są śrubami nierdzewnymi, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda znajdujące się w listwach wsporczych. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia. Korytka produkowane są w czterech wymiarach szerokości wewnętrznej: 100, 150, 200 i 300 mm w różnych wysokościach.

Systemy Odwodnień Liniowych AS spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1433:2005 potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie oraz INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie. oraz INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „CEBET” w Warszawie.